Ett sjukdomstillstånd kännetecknat av att halterna av lågviktslipoprotein (beta-lipoprotein) är långt under normal nivå.


Bilder