Onormalt låga halter av lipoproteiner i serum.


Bilder