Ett sjukdomstillstånd med lägre total proteinhalt i serum än normalt. hypoproteinemi kan uppkomma till följd av bristande proteinupptagning i mag-tarmkanalen, ödem eller proteinuri.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer