Avsaknad av eller låga halter av protrombin i blodet.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer