Historisk, psykodynamisk benämning på en oregelbunden, psykisk reaktion, kännetecknad av olika återkommande kroppsliga symtom, utan att någon egentlig fysisk åkomma föreligger. Begreppet används inte längre som diagnosterm.


Lämna ett meddelande om 'Hysteri'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer