cystor som utgörs av epitelinneslutningar i fogarna i de embryoutskott som bildar käkarna. De omfattar näs-gom- eller incisivkanalcystor, incisivpapillcystor, globulomaxillära cystor, mediana palatinala cystor, mediana alveolära cystor, mediana mandibulära cystor och nasoalveolära cystor.


Bilder