Benämning på flera svårartade former av iktyos från födseln, kännetecknade av fjällande hyperkeratos. De nyfödda kan vara helt omslutna av ett lamellärt membran, som börjar fjälla av inom 24 timmar. Efter ca 2 veckor följer ett tillstånd av ständig, utbredd fjällning. Till formerna hör bullös (epidermolytisk hyperkeratos), icke-bullös (lamellär iktyos), våt typ och torr typ.


Lämna ett meddelande om 'Iktyosiform erytrodermi, medfödd'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer