Tarmstopp beroende på utebliven tarmrörelse utan mekaniskt hinder. Denna störning i tarmflödet leder ofta till förstoppning. ileus kan indelas i postoperativ, inflammatorisk, metabolisk, neurogen eller läkemedelsframkallad.


Lämna ett meddelande om 'Ileus'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer