Aneurysmbildning i de gemensamma, inre eller yttre höftartärerna.


Bilder