Skada på fötterna sedan de utsatts för vatten eller fukt under lång tid. Vistelse i varmt vatten i två dygn eller mer leder till tropisk immersionsfot, vanligt förekommande bland amerikanska soldater under kriget i vietnam. Skyttegravsfot var resultatet av längre tids vistelse i skyttegravarnas kalla vatten under första världskriget.


Lämna ett meddelande om 'Immersionsfot'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer