Störningar, vars viktigaste drag är oförmåga att motstå impulser, drifter eller frestelser att handla på ett sätt som kan vara skadligt för en själv eller andra. Handlingen föregås av en känsla av spänning och ger, när den utförs, en känsla av tillfredsställelse eller lättnad.


Lämna ett meddelande om 'Impulskontrollstörningar'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer