infarkt i den främre hjärnartärens kärlsystem, som försörjer större delen av hjärnhalvornas mellersta ytor och förgrenar sig till det främre partiet av den inre kapseln, toppen av svanskärnan och den främre delen av det bleka klotet. Kliniska tecken kan omfatta kontralateral bensvaghet och känselbortfall. Dubbelsidiga hjärnartärinfarkter är förknippade med abuli, dubbelsidig förlamning och urininkontinens.


Bilder