Vanlig coronavirusinfektion hos katter, orsakad av kattcoronavirus. Typiskt för sjukdomen är lång inkubationstid, feber, depression, aptitförlust, utmärglning och tilltagande buksvullnad. Väsentlig för patogenesen tros infektion av monocyt-makrofagcellerna vara.


Bilder