Kroniska, icke-specifika inflammationer i mag-tarmkanalen. Orsaken kan vara genetisk eller miljöbetingad. Hit hör crohns sjukdom (morbus Crohn) och ulcerös kolit.


Lämna ett meddelande om 'Inflammatoriska tarmsjukdomar'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer