Allvarlig hypoglykemi orsakad av höga doser exogent insulin som leder till koma eller djup medvetslöshet, ur vilka den drabbade inte kan väckas.


Lämna ett meddelande om 'Insulinkoma'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer