Sjukdomstillstånd som påverkar artärerna i hjärnan, hjärnhinnorna och de delar av hjärnnerverna som är belägna innanför skallbenet. Förhållandevis vanliga sjukdomsförlopp i denna kategori är ateroskleros, embolism, trombos, vaskulit i centrala nervsystemet, kärlskador i hjärnan, kärlkramp, blodkärlsmissbildningar i hjärnan och infektioner.


Lämna ett meddelande om 'Intrakraniella arteriella sjukdomar'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer