Akut eller kronisk inflammation i iris och strålkroppen, kännetecknad av exudat i den främre ögonkammaren, missfärgning av iris och sammandragen, trög pupill. Till symtomen hör utstrålande smärta, fotofobi, tårflöde och synstörningar.


Lämna ett meddelande om 'Iridocyklit'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer