Ett växtsläkte (irisar) av familjen iridaceae som innehåller irip, ett typ-1 ribosominaktiverande protein, och iridaler (triterpener). I sverige finns tre arter: dansk iris, strandiris och svärdslilja.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer