Ett växtsläkte inom familjen aquifoliaceae. Namnet "järnek" avser vanligtvis detta släkte, men används ibland även om liknande växter tillhörande släktena mahonia och quercus.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer