En epiteltumör kännetecknad av ovanligt stora, anaplastiska celler. det är en mycket elakartad cancerform med snabbt kliniskt förlopp, besynnerligt histologiskt utseende och dålig prognos. Karcinomet är vanligast i lungor och sköldkörtel.


Bilder