Ett växtsläkte (jasminväxter) av familjen oleaceae. Växterna innehåller sekoiridoidglukosider, ur vilka jasminolja erhålls.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer