Epitelklädda, säckliknande, sjukliga förändringar i håligheter i käken.


Bilder