En onormal förbindelse mellan två eller fler artärer, eller mellan en artär och en ven.


Bilder