Förgiftning efter exponering för kadmiumföreningar eller -ångor. Den kan medföra mag-tarmsyndrom, anemi eller pneumonit.


Bilder