Felaktigheter i omsättningen av kalcium i kroppen, vid upptag, transport, lagring och förbrukning.


Lämna ett meddelande om 'Kalciumomsättningsrubbningar'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer