vävnadsdöd och vävnadsförruttnelse som oftast beror på utebliven blodförsörjning.


Lämna ett meddelande om 'Kallbrand'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer