En onormalt snabb kammarrytm med breda QRS-komplex, oftast över 150 per minut. Störningen uppstår inuti kammaren, under his bunt, och är vanligen förknippad med atrioventrikulär dissociation.


Lämna ett meddelande om 'Kammartakykardi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer