Hjärtmanifestation av malignt karcinoidsyndrom. det är en udda form av fibros, omfattande endokardiet, framförallt i hjärtats högra del. Den fibrösa anhopningen bildar förträngningar i trikuspidalklaf fen och pulmonalklaffarna.


Bilder