En blandning av adenokarcinom och skvamöscells- eller epidermoidkarcinom.


Bilder