En form av hudcancer som histologiskt uppvisar både basala och skvamösa (fjällbildande) drag.


Bilder