Tumör bestående av stora, odifferentierade (anaplastiska) celler. Den är vanligen bronkogen.


Bilder