En elakartad cancer som innehåller en sådan omfattande blandning av karcinom- och sarkominslag att den antyder neoplasi i epitel och mesenkym.


Lämna ett meddelande om 'Karcinosarkom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer