Ett växtsläkte i famlijen rhamnaceae (brakvedsväxter) som innehåller tullidinol (toxin T-544) och peroxisomicin (toxin T-514).


Bilder