Baljväxterna Cassia senna L. (C. acutifolia) och Cassia angustifolia, vilka innehåller antrakinoner som nyttjas som laxermedel.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer