En självbegränsande bakterieinfektion i regionala lymfkörtlar orsakad av afipia felis, en gramnegativ bakterie, och bartonella henselae. Den uppkommer som regel en eller flera veckor efter det att den drabbade blivit klöst av en katt. det främsta symtomet är inflammaerade knutor vid klösmärket eller -märkena.


Lämna ett meddelande om 'Kattklössjuka'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer