Ett komplext syndrom med smärta inom en kroppsdel, karakteriserat av en brännande smärta och överkänslighet för beröring (hyperestesi) inom försörjningsområdet för en skadad perifer nerv. Störd autono m funktion i form av sudomotoriska (svettstimulerande), vasomotoriska (kärlreglerande) och hudtrofiförändringar kan förekomma.


Bilder