Torkade rhizom och rötter av piper methysticum, en växt som hör hemma i oceanien och är känd för sina ångestdämpande och sedativa egenskaper. Omfattande bruk kan ge negativa effekter. Medlet innehåller alkaloider, laktoner, kawain, metysticin, mucilago, stärkelse och yangonin. kava är även benämning på en besk brygd, gjord på växtens rötter.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer