uttorkning av och inflammation i ögats bindhinna till följd av brist på tårvätska. När symtomet uppträder tillsammans med xerostomi och polyartrit kallas tillståndet sjögrens syndrom.


Bilder