Ett autosomalt dominant sjukdomstillstånd som kännetecknas av utbredd, väl avgränsad hyperkeratos i handflator och på fotsulor. det finns mer än en genotypiskt distinkt form, vilka alla är kliniskt likartade, men histologiskt särskiljbara. Diffus palmoplantar keratoderma skiljs från palmoplantar keratoderma genom att den förra uppvisar autosomalt dominant ärftlighet, med frekvent förekomst av hyperhidros (onormalt kraftig svettning).


Bilder