Infektionssjukdom hos nötkreatur, får och getter, kännetecknad av blefarospasm, tårögdhet, bindhinneinflammation och varierande grad av grumliga och såriga hornhinnor. Hos nötkreatur är orsaken infektion med moraxella bovis; hos får Mycoplasma, rickettsia, chlamydia eller acholeplasma; hos getter rickettsia.


Lämna ett meddelande om 'Keratokonjunktivit, infektiös'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer