Patologisk process, bestående av partiell eller fullständig bristning av skikten i ett opeationssår.


Bilder