En sällsynt sjukdom kännetecknad av återkommande hypersomni med hyperfagi (överdriven aptit), som främst förekommer hos män upp till 30-årsåldern. Till de kliniska dragen hör mental förvirring, överdrivet sömnbehov (ca 18 timmar per dygn), rastlöshet och i vissa fall hallucinationer. Sjukdomsepisoderna varar i dagar eller veckor och kan återkomma flera gånger per år. Tillståndet kan gå tillbaka spontant under en period av flera år.


Lämna ett meddelande om 'Kleine-Levins syndrom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer