Lägesförskjutning av lårbenet i förhållande till skenbenet.


Bilder