tecken och symtom på brister i högre hjärnbarksfunktioner pga organiska tillstånd. Till dessa hör vissa beteendeförändringar och nedstt förmåga till inlärning, hantering och nyttjande av kunskap eller information.


Lämna ett meddelande om 'Kognitiva manifestationer'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer