En icke-neoplastisk keratiniserande massa av skiktat skivepitel, som ofta förekommer i hjärnhinnorna, centrala nervsystemet, skallbenet och allra oftast i mellanörat och mastoideumområdet.


Lämna ett meddelande om 'Kolesteatom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer