Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av kronisk, vattnig diarré utan känd orsak, normal kolonoskopi, men onormal histopatologi i biopsier. Syndromet beskrevs första gången 1980 av Read och medarbetare. Undertyper är kollagenös kolit och lymfocytisk kolit. Dessa båda har likartade kliniska symtom och kan endast skiljas åt genom vävnadsundersökning.


Bilder