Långvarig medvetslöshet, ur vilken patienten inte kan väckas, som hänger samman med skador på hjärnan. Hit räknas medvetslöshet som varar sex timmar eller längre. Tillståndet uppstår till följd av skada på båda hjärnhalvorna eller hjärnstammens retikulära system. Medverkande mekanismer är diffus neuronskada och hjärnödem.


Lämna ett meddelande om 'Koma, posttraumatisk'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer