En störning vars mest framträdande drag av fysisk funktionsbrist tyder på en fysisk sjukdom, men som i verkligheten uttrycker en psykologisk konflikt eller psykiskt behov.


Lämna ett meddelande om 'Konversionsstörning'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer