En elakartad tumör med ursprung i de embryonala resterna av notokorden (ryggsträngen). syn. kordokarcinom, kordoepiteliom och notokordom.


Bilder