Ett mycket elakartat koriokarcinom med icke-livmoderursprung, såsom de totipotenta testikelcellerna, äggstocken och tallkottkörteln. Tumören producerar höga halter av koriogonadotropin och kan bilda metastaser via blodflödet till lungor, hjärna, lever,skelettet och andra organ innan diagnosen ställts.


Bilder